Stel cookie voorkeur in

'S-PORT

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van het sport en spel gebeuren rond en in de BBS Nieuw Zuid. We informeren u over de buurtsportactiviteiten 4 tot 13 jaar van 'S-PORT in de wijk; over de naschoolse ‘S-PORT activiteiten, over Klup-Up, de stedelijke sporttoernooien, de laatste nieuwtjes en tot slot kunt u hier informatie vinden over de gymlessen die worden gegeven door de vakleerkracht Nicole Korsten.

Als basisschool de Vlindertuin vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Een gezonde leefstijl staat daarom bij ons hoog in het vaandel. Wij willen kinderen stimuleren om lekker en gevarieerd te bewegen, zowel tijdens als buiten schooltijd. Daarnaast willen wij de kinderen bewust maken wat gezonde voeding is, door o.a. water drinken en gezonde tussendoortjes te stimuleren en concrete informatie en voorbeelden te geven.

Ieder jaar wordt uw kind voor de herfstvakantie getest om te kijken hoe uw kind beweegt (zoals lopen, rollen, duikelen, klimmen) en wordt er een vragenlijst afgenomen waarmee in beeld gebracht wordt of uw kind lid is van een sportvereniging en of uw kind een zwemdiploma heeft. Ook zal de vakleerkracht (in opdracht van de GGD) de lengte en het gewicht van uw kind meten. Hiervoor moeten alleen de schoenen uit gedaan worden.

De (motorische) gegevens worden door Nicole Korsten verzameld. Zo wordt de ontwikkeling rondom bewegen goed gevolgd. Mocht de gymleerkracht het nodig vinden dan wordt u als ouder(s) uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt dan rekening gehouden met de planning rondom de oudergesprekken van de groepsleerkracht. De meetgegevens worden door de jeugdverpleegkundige van de GGD bekeken. Als er aanleiding is dan zal dit in een persoonlijk gesprek met u worden besproken. Ook kunt u altijd zelf bij Nicole Korsten vragen om de resultaten.

Tevens worden de meet en weeggegevens anoniem verwerkt op schoolniveau. Zo kan school gerichte groepsactiviteiten inzetten (denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsactiviteiten).

Natuurlijk wordt de privacy van uw kind gewaarborgd. Heeft u toch bezwaar, geef dit dan door aan Nicole Korsten of de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.

Gymplus
Gym Plus is een activiteit voor kinderen van groep 1 t/m 8 die graag extra bewegen naast de reguliere gymles. Tijdens de Gym Plus lessen wordt er extra aandacht en hulp gegeven, zodat de kinderen plezier houden en krijgen in het bewegen. Tijdens de lessen staat plezier maken dan ook in een hoog vaandel.

Nicole Korsten, vakdocent bewegingsonderwijs zal deze lessen verzorgen. Daarnaast komt Fysiopraktijk van Lith langs om te kijken of er kinderen zijn die extra aandacht nodig hebben, wat betreft een fysiotherapeut.

Overige sportactiviteiten Basisschool de Vlindertuin:
Schoolsportolympiade groep 6 - 11 oktober 2017
Hit and run toernooi groep 5 - 8 december 2017
Maaspoort S-PORT en eventweek - 23 januari 2018
Rugbytoernooi groep 7 - 11 april 2018
Koningsspelen groep 1/2 - 20 april 2018
Bossche S-PORT gezondheidsweek - 18 t/m 22 juni 2018
Baggerloop - 22 juni 2018
Schoolverlatersdagen groep 8 - 

Meer info op: www.s-port.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Nicole Korsten T: 06 27317288 E: n.korsten@s-hertogenbosch.nl