Stel cookie voorkeur in

Visie en missie

Missie

Basisschool De Vlindertuin is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Onze school is een moderne uitdagende ‘speel-leer-tuin’ voor alle kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderen komen daarom naar Bs de Vlindertuin om te ontdekken, te spelen en te leren. Vanuit de missie om kinderen te laten groeien tot evenwichtige en betrokken personen hebben wij veel aandacht voor de eigen leefomgeving, de natuur, gezondheid en milieu.

De school werkt daarbij vanuit de volgende kernwaarden: de 6 O 's:

Omgeving, Ontwikkeling, Onderwijs, Opvoeding, Openheid en Ontmoeting.

Visie

We willen dat kinderen leren samenwerken, verantwoordelijkheid leren nemen en zelfstandig worden. Wij trachten ook de kinderen zich te laten ontwikkelen tot evenwichtige personen met respect voor elkaar en de omgeving.

We streven naar een brede ontwikkeling, aantrekkelijk onderwijs, een uitdagende (natuur)omgeving, samenwerking en zelfstandigheid.

Dit doen we door veel aandacht te hebben voor natuur /milieu-educatie. We hebben een apart NME-lokaal voor natuuronderwijs en zijn recent (okt 2017) verkozen tot “volgschool” op groen vlak voor andere scholen uit de omgeving. We hebben een speelleertuin gecreëerd : een speelplaats met een groene uitstraling en met natuurlijke elementen. Leuk is dat ook peuters met de kleuters samen hier spelen. Ieder seizoen wordt een buitenexcursie gemaakt; we maken gezonde keuzes en hebben extra aandacht voor bewegingsonderwijs. Ons frisse, nieuwe gebouw ondersteunt onze groene visie door een gezond binnenklimaat.

 

 

 

We werken ontwikkelingsgericht wat ten goede komt van de prestaties van de kinderen.

Daarnaast bieden we kleine (re) klassen waarbij we op maat les geven middels ons Passend Clusteronderwijssysteem. Dit houdt in dat we kiezen voor extra handen in de klas in de vorm van een leerkrachtondersteuner/onderwijsassistente die extra preteaching /remedial teaching kan bieden dan wel extra uitdaging voor de kinderen die uitgedaagd dienen te worden met pluswerk.

We hebben gekozen voor de methode “De Vreedzame School” wat inhoudt dat we respect hebben voor elkaar, goede normen en waarden bieden en mediatoren (kinderen worden hiervoor opgeleid) inzetten om ruzietjes op te leren lossen op een constructieve manier. Kinderen voelen zich veilig en gehoord en de hoge score op de POM vanuit ouders, kinderen en teamleden maakt dat we met recht trots kunnen zijn op onze vreedzame school