Stel cookie voorkeur in

MR en OR van de Vlindertuin

In de MR en OR denken ouders mee over uiteenlopende zaken in en rond de school. Waarvoor kun je terecht bij de MR? En wat doet de OR? Je leest het hier.

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een groep van twee leerkrachten en drie ouders, die meedenkt met de schoolleiding over het schoolbeleid voor de korte en lange termijn. Denk daarbij aan:

· Onderwijszaken als visie op onderwijs en het schoolplan;

· Sociale zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn op en rond de school;

· Organisatorische zaken als het vakantierooster, het formatieplan en de begroting;

· Communicatie en informatieverstrekking vanuit de school naar ouders.

Heb je vragen of ervaar je problemen op één van deze punten? Laat het ons dan weten! Dan kunnen we steeds kritisch meedenken over veranderingen en verbeteringen op school.

Je kunt ons bereiken via onze Medezeggenschaps-mailbox in Schoudercom of door ons aan te spreken op het schoolplein.

MR-leden 
Wendy Bijl (ouder, moeder van Casper en Tessel)
Stephanie Vorstenbosch  (ouder, moeder van Benjamin en Tijmen)

Kim Vendelmans (ouder, moeder Daan)
Nicole Sluijter (personeel, leerkracht groep 1/2 bananen)
Marie-José van Erp (personeel, leerkracht groep 7/8)

Wil je ook in de MR? Laat het ons weten via SchouderCom.

 
De Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders en leerkrachten, die helpt bij de organisatie en coördinatie van speciale activiteiten op de school. Zo organiseren we activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de schoolreisjes.

Voor de vaste activiteiten werken we met commissies, die zelfstandig en in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn de Sinterklaas-, Kerst-, carnaval-, Paas- en Verkeerscommissie.

Als we extra hulp van ouders nodig hebben, dan verspreiden we via de klassenouders een oproep via Schoudercom.

Alle activiteiten worden bekostigd door de bijdragen van de ouders (ouderbijdrage). De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage.

Heb je vragen over activiteiten die de ouderraad organiseert, of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken via onze Ouderraad-mailbox in Schoudercom of door ons aan te spreken op het schoolplein.

OR-leden

Fadoua Goullet (voorzitter, moeder van Asiya)
Colinda Boeijen (secretaris, moeder van Kenji)
Naomi Damen (penningmeester, moeder van Sem)

Milouda Faghlal (moeder van Damin en Adam) 
Lina Verbeek ( moeder van Tess )
Zakia Daoudi (moeder van Yasmina en Amin)
Chantal Servais (personeel, leerkracht groep 7/8)
Kaylee van Dartel (personeel, leerkrachtondersteuner)

Wil je als ouder meehelpen? Je kunt je altijd aanmelden bij de ouderraad als je actief wilt worden op school.

Vergaderdata 2020-2021
Maandag 5 oktober, 19.30-21.30 uur
Maandag 16 november, 19.30-21.30 uur
Maandag 4 januari, 19.30-21.30 uur
Maandag 22 februari, 19.30-21.30 uur
Maandag 12 april (digitaal), 19.30-21.30 uur
Maandag 31 mei, 19.30-21.30 uur
Maandag 12 juli (digitaal), 19.30-21.30 uur 

De vergaderingen zijn openbaar. Wil je een keer aansluiten? Laat het ons weten via onze Ouderraad-mailbox in Schoudercom.