Peuterarrangement

Op het peuterarrangement komen peuters vanaf 2,5 jaar op vaste dagdelen spelen, ontdekken en ontwikkelen.  We werken met thema's die aansluiten bij de wereld van de peuter. Het is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Samen met de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers aanbieden wordt de stap naar de basisschool een stukje kleiner.

Uw kind is op twee vaste dagdelen in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat binnen een van onze drie groepen peuterarrangement: Pluk en Otje. Onze medewerkers werken altijd met dezelfde groep kinderen en met een programma waarin taalontwikkeling en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt met een vast aanbod maar toch is geen dag hetzelfde!
 

Openingstijden peuterarrangement:

Opvang is alleen in schoolweken. 

Groep Pluk: maandagochtend en woensdagochtend van 08.30 uur tot 12.30 uur

Groep Otje: dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur.


Met welke methodes werken wij?
We werken op ons peuterarrangement met een speciaal programma: voor en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor kunnen we kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug bieden zodat de stap naar de basisschool wat makkelijker is. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. We werken hierbij nauw samen met de onderbouw van de basisschool. Peuters met een VVE indicatie, verkregen vanuit het consultatiebureau, maken 4 dagdelen gebruik van het peuterarangement en worden in beide groepen geplaats waardoor ze minimaal 960 uur opvang genieten op jaar basis. Dit is vanuit de gemeente een vereiste om kinderen met een taal of ontwikkeling achterstand te ondersteunen. 

Wat is het verschil tussen een peuterarrangement en een kinderdagverblijf?
Als u geen opvang voor de hele dag nodig heeft maar het belangrijk vindt dat uw peuter een aantal dagdelen met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze voor u.
Het activiteitenaanbod is op het kinderdagverblijf meestal hetzelfde als op het peuterarrangement. Het kinderdagverblijf kent ruimere openingstijden waar kinderen de hele dag kunnen verblijven en daar ook eten en een middagslaapje kunnen doen.
 

Uw kind kan vanaf 2½ jaar op een peuterarrangement terecht. Inschrijven kan vanaf ongeveer 1½ jaar.

Wilt u een keer een kijkje nemen en de sfeer proeven op ons kindcentrum. U bent van harte welkom. Voor meer info neem contact op via nr 073-8511468

Inschrijven