Zon Jongen Meisje

Peuterarrangement

Op het peuterarrangement komen peuters vanaf 2,5 jaar op vaste dagdelen spelen, ontdekken en ontwikkelen. We werken met thema's die aansluiten bij de wereld van de peuter. Het is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Samen met de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers aanbieden wordt de stap naar de basisschool een stuk kleiner.

Uw kind wordt opgevangen in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Binnen ons Kindcentrum zijn er twee groepen peuterarrangement: Pluk en Otje. Onze medewerkers werken altijd met dezelfde groep kinderen en met een programma waarin taalontwikkeling en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt met een vast aanbod maar toch is geen dag hetzelfde!

Openingstijden peuterarrangement:
Opvang is alleen in schoolweken.
 

Groep Pluk: maandagochtend en woensdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur

Groep Otje: dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur.

Met welke methodes werken wij?
Wij gebruiken het VE programma Piramide op het peuterarrangement. Binnen dit programma worden de VE ontwikkelingsgebieden gestimuleerd.

Piramide is gericht op het optimaliseren van een brede ontwikkeling bij jonge kinderen, in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat.

Jaarlijks werken we met thema’s met herkenbare onderwerpen zoals Thuis, Lente, Kunst, Eten & drinken. Elk jaar komen (op een steeds hoger niveau) dezelfde projecten terug, maar met een andere invulling zodat het past bij de behoeften, leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

Per thema worden er door de pedagogisch medewerkers beredeneerde keuzes gemaakt voor

  • de inrichting van de hoeken in de speelleeromgeving; 
  • de verschillende activiteiten die tijdens de vier verschillende projectstappen uitgevoerd gaan worden. 

De thema’s worden op elkaar afgestemd en sommige activiteiten, zoals de Sinterklaas- en kerstviering, voeren we samen met het kinderdagverblijf en onderwijs uit. Daarnaast werken we op het kinderdagverblijf met de methode peuteruniversiteit die aansluit bij de methode van school genaamd kleuteruniversiteit. Per 6 weken staat er een voorleesboek centraal en zijn hier verschillende ontwikkelingsgerichte activiteiten aan gekoppeld ter aanvulling op het programma van Piramide.

Peuters met een VVE indicatie, verkregen vanuit het consultatiebureau, maken 4 dagdelen gebruik van het peuterarangement en worden in beide groepen geplaats waardoor ze minimaal 960 uur opvang genieten op jaar basis. Dit is vanuit de gemeente een vereiste om kinderen met een taal of ontwikkeling achterstand te ondersteunen. 

Wat is het verschil tussen een peuterarrangement en een kinderdagverblijf?
Als je geen opvang voor de hele dag nodig hebt maar het belangrijk vindt dat je peuter een aantal dagdelen met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze!
Het activiteitenaanbod is op het kinderdagverblijf meestal hetzelfde als op het peuterarrangement. Het kinderdagverblijf kent ruimere openingstijden waar kinderen de hele dag kunnen verblijven en daar ook eten en een middagslaapje kunnen doen.

Je kind kan vanaf 2½ jaar op een peuterarrangement terecht. Inschrijven kan vanaf ongeveer 1½ jaar.

Wil je een keer een kijkje nemen en de sfeer proeven op ons kindcentrum. Je bent van harte welkom. Voor meer info neem contact op via telefoonnummer 073-8511468 of 06-33347031.