Zon Jongen Meisje

MR en OR van de Vlindertuin

In de MR en OR denken ouders mee over uiteenlopende zaken in en rond de school. Waarvoor kun je terecht bij de MR? En wat doet de OR? Je leest het hier.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een groep van twee leerkrachten en drie ouders, die meedenkt met de schoolleiding over het schoolbeleid voor de korte en lange termijn. Wij komen elke twee maanden samen en worden zo op de hoogte gehouden van het onderwijsbeleid van KC De Vlindertuin en hoe het ervoor staat met de school. Jaarlijks ontvangen wij de begroting en de beleidsplannen. Tijdens onze vergaderingen staan er verschillende zaken op de agenda. Hierbij kun je denken aan:
· Onderwijszaken als visie op onderwijs en het schoolplan;
· Sociale zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn op en rond de school;
· Organisatorische zaken als het vakantierooster, het formatieplan en de begroting;
· Communicatie en informatieverstrekking vanuit de school naar ouders.
Heb je vragen, feedback of ervaar je problemen op één van deze punten? Laat het ons dan weten. Door input van andere ouders kunnen we blijven meedenken over allerlei zaken rondom het onderwijs en de school van onze kinderen.
Je kunt ons bereiken via onze medezeggenschaps-mailbox in Schoudercom of door ons aan te spreken op het schoolplein.

MR-leden 

Chris de Werd (moeder Lars groep 3)
Esther de Waard (moeder Beau groep 4)

Jeannette van der Schans (IB en leerkracht groep 3/4)
Marinda van der Lee (leerkracht groep 7 en 8)

Wil je ook in de MR? Laat het ons weten via de mail.

De Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders en leerkrachten, die helpt bij de organisatie en coördinatie van speciale activiteiten op de school. Zo organiseren we activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering en de schoolreisjes.

Voor de vaste activiteiten werken we met commissies, die zelfstandig en in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn de Sinterklaas-, Kerst-, carnaval-, Paas- en Verkeerscommissie.

Als we extra hulp van ouders nodig hebben, dan verspreiden we via de klassenouders een oproep via Social Schools.

Alle activiteiten worden bekostigd door de bijdragen van de ouders (ouderbijdrage). De OR is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage.

Heb je vragen over activiteiten die de ouderraad organiseert, of wil je meedenken? Je kunt ons bereiken door te reageren op een van de berichten in het kanaal 'ouderraad' op Social School. U kunt ons ook aanspreken op het schoolplein!

OR-leden

Anouk van Eijkeren (voorzitter)  moeder van Pleun (gr6) en Pepijn (gr3)
Ine Theijssen moeder van Saar (gr3) en Emma (1/2C)
Jessica Weterings (secretaris)  moeder van Levi (gr8), Luca (gr6) en Jesse (gr3/4)
Nadine Rombout  moeder van Tess (gr5)
Claudia Tempels  moeder van Gigi (gr8)
Linda van Dalem  moeder van Tess (gr3/4) en Isa (gr1/2A)
Monique van Oorschot  moeder van Mouna (gr3)
Richelle Kivits  moeder van Esmee (gr3/4)
Soraya Dielbandhoesing  moeder van Lucenzo (gr1/2C)
Chantal Servais (personeel, leerkracht groep 7)
Dorine van Hedel (personeel, leerkracht groep 6)

Data OR vergaderingen 2023-2024:

Data volgen

De vergaderingen zijn openbaar. Wil je een keer aansluiten? Laat het ons weten via Social Schools.

Downloads

OR:

Reglement OR 2020-2021

MR:
Jaarverslag MR 2016-2017

Jaarverslag MR 2017-2018

Jaarverslag MR 2018-2019

Jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag MR 2020-2021