Zon Jongen Meisje

Dagopvang

Binnen ons kinderdagverblijf werken wij met stamgroepen.
Uw kind komt in een vaste groep met bekende pedagogische medewerkers en leeftijdsgenootjes. Zeker voor de allerjongsten binnen het kinderdagverblijf is dit heel belangrijk.

Binnen ons kindcentrum hebben wij vijf groepen kinderdagverblijf opvang:
Kruimels: 1 babygroep voor kinderen van 3 – 18 maanden.
Bengels, Ukkies en Vlinders: verticale groepen voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Rakkers, 3+ groep

In een verticale groep leren kinderen van jongs af aan rekening te houden met elkaar. Baby’s zien gedrag van de oudere kinderen, gaan dit nadoen en leren hiervan. Peuters leren begrippen zoals zacht, voorzichtig, wachten en rustig doordat ze rekening moeten houden met kleine kinderen in de groep. Dit samenspel is een mooi geheel en voor alle leeftijden een hele mooie aan vulling op het ontwikkel- en leerproces.

Net als bij jullie thuis houden wij sterk rekening met de basisbehoeften van uw kind. De dagindeling van baby's is helemaal afgestemd op hun leef-, eet- en slaappatroon. Voor de baby's nemen we de tijd en de rust om veel contact te maken door ze op schoot te nemen, door bij ze op de grond te gaan zitten om hen te stimuleren in het rollen, kruipen en zitten. Daarnaast bieden wij speelgoed en spelletjes aan ter bevordering van de motoriek.

loose partsDreumes en peuters herkennen al een dagritme. We stimuleren de kinderen te helpen bij het dekken van de tafel, drinken inschenken en opruimen. We vertellen welke activiteit we gaan doen en wat ze kunnen verwachten. Hierbij maken we gebruik van de dagritmekaarten die op de groep hangen en de verschillende liedjes voordat we een nieuwe activiteit beginnen. Hierin is de stimulering van de taalontwikkeling een leidraad en komt in alles terug. We werken samen met het onderwijs met thema’s die aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeftes van de kinderen. Want spelen = leren. Maar dan spelenderwijs. De groepen zijn zo ingedeeld dat het speelgoed een vaste duidelijke plek heeft en de kinderen hier zelf bij kunnen. We werken met hoeken zoals een poppenhoek, bouwhoek en per thema is de groep ingericht in de stijl van het thema. Op onze locatie werken we veelal met open-einde materialen, ookwel loose parts, en leren de kinderen hun verbeelding te gebruiken en stimuleren de senso-motorische ontwikkeling. Materialen worden bewust gekocht om de ontwikkeling te stimuleren en een huiselijke sfeer te creëren. 

Naast het verblijf in de groep spelen de kinderen elke dag buiten. Kinderen hebben buiten de ruimte om te rennen, te fietsen, in de zandbak te spelen en zelf te kiezen om alleen of met andere kinderen te spelen. Mee helpen in de moestuin door het planten van de zaadjes, het onderhoud en plukken van de groentes en deze later verwerken in een eigen gemaakte soep en gerecht is hoe wij de natuur naar binnen halen.

   

 

Binnen ons Kindcentrum werken we samen met de basisschool. We hebben onze missie en visie op elkaar afgestemd, er vindt regelmatig overleg plaats tussen collega's van de kinderopvang en het onderwijs en we organiseren gezamenlijke (thema) activiteiten. Een goede doorstroming naar het onderwijs en doorgaande lijn staat binnen het kindcentrum centraal.

 

missie visie vlinder

 

Wilt u een keer een kijkje komen nemen en de sfeer proeven op de dagopvang dan bent u van harte welkom. Maak een afspraak via mailadres kdvvlindertuin@kanteel.nl