Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onze school verwerkt persoonsgegevens van ouders/verzorgers en van de kinderen. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Talentis vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Via de bijgevoegde documenten leggen we u graag uit hoe wij op KC de Vlindertuin met de persoonsgegevens van u en uw kind omgaan.

Documenten:

Privacyverklaring voor ouders
Protocol ICT en Sociale media voor leerlingen
Medisch handelingsprotocol