Zon Jongen Meisje

kanteel

Welkom bij Kindcentrum de Vlindertuin!

Kindcentrum de Vlindertuin staat midden in de groene wijk Meerdonk in ‘s- Hertogenbosch.  Kindcentrum De Vlindertuin vormt samen met basisschool De Vlindertuin de BBS Nieuw Zuid. BBS staat voor brede Bossche school. We vormen een Kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor opvang, buitenschoolse opvang, onderwijs en vrije tijd.

Het Kindcentrum bestaat uit een kinderdagverblijf van 0-4 jaar, een peuterarrangement van 2,5 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang en basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Ons kindcentrum is gehuisvestigd in een prachtig nieuw gebouw met eigentijdse, uitdagende ruimtes waar kinderen samen kunnen leren en spelen. Het is een veilige en uitdagende ‘speel- leer- tuin’ voor alle kinderen. Met aandacht voor omgeving en gezondheid komen kinderen gedurende een dag spelen, ontwikkelen, ontdekken en leren. Dit levert een waarde volle bijdrage aan elke stap op weg naar volwassenheid door middel van verbindende kinderopvang en ondernemend onderwijs. Ons kindcentrum is transparant, medewerkers zijn betrokken en weten wat er speelt. Kinderen voelen zich prettig en veilig en ontwikkelen zelfvertrouwen. 

Naast brede ontwikkeling op gebied van taal, rekenen, lezen en schrijven willen we kinderen extra bagage meegeven: vreedzaam omgaan met anderen, zorgzaam zijn en kunnen samenwerken in een gezonde omgeving waarbij bewegen belangrijk is. Kindcentrum De Vlindertuin is vaak de eerste halte voor je kind naar een schoolse omgeving. Wij vinden het belangrijk dat je kind naadloos van de ene stop naar de volgende kan gaan. Ons team staat elke dag klaar voor ieder kind en iedere ouder, dit doen we met veel passie en toewijding. We vormen samen één team, met één visie over kindontwikkeling en onderwijs. Wij zijn trots op wie we zijn en wat we doen, dit is terug te zien in ons dagelijks handelen. We hechten waarde aan persoonlijk contact en vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en gezien wordt, kinderen, ouders, onze medewerkers en samenwerkingspartners. We kijken naar de wensen en behoeften van de kinderen, individueel en als groep. In afstemming met jullie zorgen we er samen voor dat je kind de beste opvang krijgt. Ieder kind kan zich bij ons ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo.

Wij volgen de kinderen waarbij de ontwikkeling van je kind centraal staat. We gebruiken hiervoor, in samenwerking met het onderwijs, het kindvolgsysteem KIJK!. Om de brede ontwikkeling te stimuleren zijn welbevinden en betrokkenheid ons vertrekpunt en daarop stemmen we ons aanbod af. Dit alles gaat op een speelse manier want: spelen is leren. Daarnaast bieden we kinderen die de Nederlandse taal nog niet of minder goed beheersen extra ondersteuning in het leren van de Nederlandse taal. Een goede taalontwikkeling tussen 0 en 6 jaar is belangrijk voor het latere leren op de basisschool en voor de totale ontwikkeling van kinderen. Het grote voordeel van een Kindcentrum is dat je kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Daarnaast is de overstap naar onderwijs klein, zijn de kinderen bekend in ons gebouw en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd om de doorgaande lijn te bevorderen. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van je kind. In dit pedagogisch werkplan staan de uitgangspunten van de dagelijkse omgang met de kinderen binnen kindcentrum De Vlindertuin. We willen u graag vertellen wat we doen en waarom we dit doen. Voor meer informatie en/of een rondleiding kunt u contact opnemen met de locatiemanager of assistent-manager.

Locatiemanager Kinderopvang:
Esther van Ras
evras@kanteel.nl

Assistent-manager kinderopvang:
Kim Ekiz
kekiz@kanteel.nl

Contactgegevens kinderopvang:
Jac. van Looystraat 5
5216 SB  's-Hertogenbosch
(073) 851 14 60

Voor vragen/opmerkingen met betrekking tot aanmelding en plaatsing kunt u terecht bij het relatiebeheer:

(073) 851 14 74
relatiebeheer@kanteel.nl

Via deze link kunt u zich direct inschrijven: klik hier