Zon Jongen Meisje

Missie: wat willen wij?

We willen dat kinderen ‘Gelukkig Leren’ door te leren samenwerken, verantwoordelijkheid te nemen, eigenaarschap te ervaren en zelfstandig te worden. Wij stimuleren de kinderen zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen met respect voor elkaar en de maatschappij. Met aantrekkelijk onderwijs in een uitdagende omgeving waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken streven we naar een brede ontwikkeling van kinderen.

Visie: wie zijn wij?

Basisschool De Vlindertuin is een veilige plek waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Onze school is een eigentijds gebouw in een natuurrijke omgeving. Wij werken vanuit een gestructureerde leeromgeving met een gevarieerd en passend onderwijsaanbod. Kinderen komen naar De Vlindertuin om te ontdekken, te spelen en te leren. Vanuit de missie om kinderen te laten groeien tot evenwichtige en betrokken personen hebben wij veel aandacht voor de eigen leefomgeving, de natuur, gezondheid en milieu.

 

Onze 5 groene vlinders:
1. Samen Gelukkig Leren

2. Gevarieerd en passend aanbod

3. Talent ontwikkelen

4. Kind is eigenaar van eigen leerproces doelen

5. Bewegend ontwikkelen in een uitdagende omgeving

 

missie visie vlinder

 

De vreedzame school

Op KC de Vlindertuin werken we met de methode 'Vreedzame School'. De Vreedzame School is een compleet programma waarin sociale vaardigheden en burgerschap centraal staan. De klas en de school is een 'mini samenleving' waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

De aanpak van de Vreedzame School is verweven in ons pedagogisch handelen, daarnaast zijn er specifieke momenten waarop we een activiteit of hulpmiddel inzetten. De 5 vlinders van de Vreedzame School: