Visie en missie

Missie

Basisschool De Vlindertuin is een veilige en uitdagende ‘speel-leer-tuin’ voor alle kinderen van 0-13 jaar. Met aandacht voor omgeving en gezondheid kunnen kinderen gedurende een hele dag spelen, ontwikkelen, ontdekken en leren. Dit levert een waarde(n)volle bijdrage aan elke stap op weg naar volwassenheid, door middel van verbindende kinderopvang en ondernemend onderwijs. 

Visie

Ons kindcentrum draagt positief en professioneel bij aan een gezonde en doorlopende ontwikkeling van kinderen. Onderwijs en opvang werken nauw en actief samen in de Brede Bossche school. De organisatie is transparant, medewerkers zijn betrokken, weten wat er speelt en hebben oog voor de omgeving. Kinderen voelen zich prettig en veilig en ontwikkelen zelfvertrouwen. Het kindcentrum is een inspirerende en uitdagende omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. Naast brede ontwikkeling op gebied van taal, rekenen, lezen en schrijven willen we kinderen extra bagage meegeven: vreedzaam omgaan met anderen “De Vreedzame school,” zorgzaam zijn en kunnen samenwerken in een gezonde omgeving “Gezonde school”, waarbij bewegen "bewegend leren" belangrijk is. 

Onze 5 gouden Vlinders staan centraal:
1. Van en met elkaar leren
2. Gevarieerd aanbod
3. Passend aanbod
4. Kinderen zijn eigenaar van een eigen leerproces
5. Kinderen ontwikkelen hun eigen talent vanuit eigen interesses